“Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz.”

Allah’a Hamd, Resulüne selat ve selam olsun!
Alah’ın selamı üzerinize olsun deĝerli ziyaretçiler.
Dün hemen hemen dünyanın bütün gazetelerinde bir idam kararı dolaşıyordu.
Kimin?
Saddam’Hüseyn’in kuzeni “Kimyasal Ali” lakaplı Ali Hasan el Mecid!..

Bu zamanın zalimi, 1988 yılında Saddam’ın „Enfal“ adlı operasyonu çerçevesinde Güney Kurdistan’da büyük bir katliam yapmıştı. O zamanlar Irak’ın bazı komşuları ile de anlaşarak Kürdleri katlederken bu adam, büyük bir keyifle ve de gülerek „biz kürdleri sıkıştırdık, sizler de onlara sınırlarınızı açmayın, onları birlikte öldürelim, artık sesleri çıkmaz“ derken titremiyordu, ama dün idam kararını dinlerken tir tir titriyordu! 

Kürdlerin sahipleri yoktu, kürdlerin silahları yoktu, kürdler asırlar boyunca zalimlerin eliyle parçalanmışlardı, aralarına sed çekilmişti, biribirilerinin feryadını duyamaz hale gelmişlerdi. Bir taraftan topluca katledilirken diĝer tarafın haberi olmazdı. Vatanlarını parçalayanlar bütün kaynaklarına el koymuşlardı. Petrollerini satarak silah alır, o silahlarla yine kürdleri öldürüyorlardı ama birgün geldi Peygamberimizin de buyuruduĝu gibi „küfür devam edebilir ama zülüm devam edemez“ sözü gerçekliĝinde Yüce Allah birilerinin eliyle zalimlere „duuuur“ dedi!..

Zaten ilahi kanundur. Allah birilerinin şerrini başkalarıyla durduruyor, yoksa kainat helak olur!

Zalim ve gaddar rejimlerine, Allah’ı tanımaz kanunlarına boyun eymedikleri için insanları terörist ilan edip öldürenler bilsinlerki; birgün mutlaka İlahi Kanunlar karşısında hesap vereceklerdir. Çünkü Allah şöyle buyuruyor “Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz.” (İbrahim/13)

1988 yılında enaz 182 bin kürdün katlinden sorumlu Kimyasal Ali bugün daraĝacında sallanacaĝı saatleri beklerken, böylelerinin durumunun yeryüzündeki diĝer zalimlere de bir misal olmasını diliyoruz!

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerinin dehşetle bakabileceĝi bir güne erteliyor.“ (İbrahim/42)

Kürdçe bir atasözü var, denirki „tu bûy mîr, Xwedê neke jibîr“ (Mir olsan da Allah’ı unutma)

Bazıları bir rütbe sahibi ya da makam, mevki sahibi olduklarında hemencecik Allah’ı unutuverirler, örneĝin bir askeriye genel şefi kendini bir firavun sanır, birgün mutlaka kendisinden hesap sorulaçaĝını ve de lanetleneceĝinı hesap etmez, oysa Yüce Allah: Biliniz ki, Allah’ın lâneti zalimler üzerinedir.“ (Hud/18) buyurmaktadır.

Evet haydin biz de bu ayete işirak edelim ve hep birlikte haykıralım „Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun,! Onlar için bijî cehennem!..

Şunu da unutmayalım ”Allah’ın adaletinde zaman aşımı yoktur, zamanı gelince mutlaka hesabı soracaktır!”

 2007.06.25
M.Nureddin Yekta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir