Malper/Anasayfa
Silav rz mvann hja hun ser avan hatin malpera xwe! Bişert ku navnşana malper were dayn hun dikarin hem nivs kilbn v malper di malpern xwe de biweşnin. Di mnyekta.com de nivsn rojane, helbest, pkeni bi nivisk bi deng hene!
30 Cz Kur'an-MNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizilalil Kuran Tefsiri (Seyyid Kutup r.a.)

Sureler

PDF
 001 - Fatiha Suresi 001-007  
 002 - Bakara Suresi 001-162  
 002 - Bakara Suresi 163-286  
 003 - Ali Imran Suresi 001-121  
 003 - Ali Imran Suresi 121-200  
 004 - Nisa Suresi 001-080  
 004 - Nisa Suresi 081-176  
 005 - Maide Suresi 001-063  
 005 - Maide Suresi 064-120  
 006 - Enam Suresi 001-83  
 006 - Enam Suresi 084-165  
 007 - A'raf Suresi - 001-100  
 007 - A'raf Suresi - 101-206  
 008 - Enfal Suresi - 001-044  
 008 - Enfal Suresi - 045-075  
 009 - Tevbe Suresi - 001-060  
 009 - Tevbe Suresi - 061-129  
 010 - Yunus Suresi - 001-103  
 011 - Hud Suresi - 001-123  
 012 - Yusuf Suresi - 001-111  
 013 - Rad Suresi - 001-043  
 014 - İbrahim Suresi - 001-052  
 015 - Hicr Suresi - 001-093  
 016 - Nahl Suresi - 001-128  
 017 - İsra Suresi - 001-111  
 018 - Kehf Suresi - 001-110  
 019 - Meryem Suresi - 001-098  
 020 - Taha Suresi - 001-135  
 021 - Enbiya Suresi - 001-112  
 022 - Hacc Suresi - 001-078  
 023 - Muminun Suresi - 001-118  
 024 - Nur Suresi - 001-064  
 025 - Furkan Suresi - 001-077  
 026 Şuara Suresi 001-227  
 027 Neml Suresi 001-093  
 028 Kassas Suresi 001-088  
 029 Ankebut Suresi 047-069  
 030 Rum Suresi 001-060  
 031 Lokman Suresi 001-034  
 032 Secde Suresi 001-030  
 033 Ahzab Suresi 001-073  
 034 Sebe Suresi 001-054  
 035 Fatir Suresi 001-045  
 036 Yasin Suresi 001-083  
 037 Saffat Suresi 001-182  
 038 Sad Suresi 001-088  
 039 Zmer Suresi 001-075  
 040 Mumin Suresi 001-085  
 041 Fussilet Suresi 001-054  
 042 Şura Suresi 001-053  
 043 Zuhruf Suresi 001-089  
 044 Duhan Suresi 001-059  
 045 Casiye Suresi 001-037  
 046 Ahkaf Suresi 001-035  
 047 Muhammed Suresi 001-038  
 048 - Fetih Suresi - 001-029  
 049 - Hucurat Suresi - 001-018  
 050 - Qaf Suresi - 001-045  
 051 - Zariyat Suresi - 001-060  
 052 - Tur Suresi - 001-049  
 053 - Necim Suresi - 001-062  
 054 - Kamer Suresi - 001-055  
 055 - Rahmen Suresi 001-078  
 056 - Waqie Suresi 001-096  
 057 - Hadid Suresi 001-029  
 058 - Mucadele Suresi 001-022  
 059 - Haşr Suresi 001-024  
 060 - Mumtehine Suresi 001-013  
 061 - Saf Suresi 005-014  
 062 - Cuma Suresi 001-011  
 063 - Munafiqn Suresi 001-011  
 064 Teĝabun Suresi 001/018  
 065 Talak Suresi 001/012  
 066 Tahrim Suresi 001/012  
 067 - Mulk Suresi 001/030  
 068 Qelem (Kalem) Suresi 001/052  
 069 Haqqe (Hakke) Suresi 001/52  
 070 Mearic Suresi 001/044  
 071 Nh Suresi 001/028  
 072 Cinn Suresi 001/028  
 073 Muzemmil Suresi 001/020  
 074 Muddesir Suresi 031-056  
 075 Qiyame (Kiyame) Suresi 001/040  
 076 İnsan Suresi 001/031  
 077 Murselat Suresi 001/050  
 078 Nebe Suresi 001/040  
 079 Naziat Suresi 001/046  
 080 Abese Suresi 001/042  
 081 Tekwr (Tekvir) Suresi 001/029  
 082 İnfitar Suresi 001/019  
 083 Mutafffn Suresi 001/036  
 084 nşiqaq Suresi 001/025  
 085 Burc Suresi 001/022  
 086 Tariq Suresi 001/017  
 087 Ala Suresi 001/019  
 088 Ğaşiye Suresi 001/026  
 089 Fecr Suresi 001/030  
 090 Beled Suresi 001/020  
 091 Şems Suresi 001/015  
 092 Leyl Suresi 001/021  
 093 Duha Suresi 001/011  
 094 İnşirah Suresi 001/008  
 095 Tn Suresi 001/008  
 096 Alaq Suresi 001/019  
 097 Kadir (Qedr) Suresi 001/005  
 098 Beyyine Suresi 001/008  
 099 Zilzal Suresi 001/008  
 100 Adiyat Suresi 001/011  
 101 Qarieh Suresi 001/011  
 102 Tekasur Suresi 001/008  
 103 Asr Suresi 001/003  
 104 Humeze Suresi 001/009  
 105 Fil Suresi 001/005  
 106 Kureyş (Qureyş) Suresi 001/004  
 107 Maun Suresi 001/007  
 108 Kewser Suresi 001/003  
 109 Kafirun Suresi 001/006  
 110 Nasr Suresi 001/003  
 111 Tebbet Suresi 001/005  
 112 - İhlas (xlas) Suresi - 001/004  
 113 Felak (Feleq) Suresi 001/005  
 114 Nas Suresi 001/006