Dîlber

Dilber ruh e dilber cane
ji bo asiqan derman e
bo herkes dilberek heye
dilöbera min kurdistan e
MNYekta

Social

Nivîsar

Cankurd
7 Bingehên xebata rojnamevaniyêa dirist û serkeftî, li gor pisporê navdar Eugene Meyer, ku di 5ê Avdara 1935ê diyar kirine: