Wênekêş

Êwareyekî direngwext.
Xornişîn xoy wênekêş bû…
Barîkele û qijî tenk!.
Le ser kursîy hewrêk spî
Piştkomawe… danîştibû
Keme… keme
Rengî sûr û rengî zerdî
Le naw defrekî aso da
Têkell kird û

Social