Beko

Beko beko beko beko!
Bese fesadiyê neko!
Beko dewa çi li me diko?
Xwedê malê xirab biko.

Beko bû fesadê dunê,
Çi-dxwaze ji me, Mem û Zînê?
Kurro-m evîndarê hev in!
Xwedê çavê te birijîne!

Ez Mecnûn im ew Leyla ye,
Beko li serê me bela ye,
Bese bê şerefî neke!
Xayîni ka ji kê re maye?

Zîna min li malê rûniştî,
Ji tirsa çok lê şikestî!
Beko fesadiya xwe kir,
Wekî kûçik bi me geztî!

Bê hiş im nizam çi bêjim?
Dikim ku Beko bikujim!
Ji bo xatirê bejna zirav,
Li rûyê erdê xwîn birêjim!

Çiqas kûçikê dunê hene!
Bela serê min û te ne!
Xwedê bi me re dost û yar be!
Kes nikare te-j min biqetîne!

M.Nureddin Yekta

Social