Cahit Aybar

YEK CAR


Mirov yek car tête dinê,
Taliê duyê çi nîne.
Yê aqil lê şarezaye,
Bê aqil, wê de razaye.

Bi hilkilo, hûrke girke,
Xwe, xewa giran şiyarke,
Riya rast û ron peyda ke,
Carek din ti nayê dinê.

Nebe kolê jîna dinê,
Jiyaneke dî dûra tê,
Heger te serfirazî bivê,
Wê jînê jî xebat divê.

Dû vê dinê dinyayek dî,
Dû vê jînê,... moreCahit Aybar

EVÎNA MIN


Evînekî pir kûr û dûr, êxsîr kirim tam sih sale.
Ev evîne min bû sidûr, hero dilim nale nale.
Evîna xwe bûme mexdûr, hero singêm kale kale.
Evîna min eşq û xirûr, lê belê ne milk û male.

Mal û milka girênedam, ketme derdê evîna xwe.
Evîna min ez bernedam, ez naberdem evîna xwe.
Ciwaniya wxe berdadam, lê nabûrim ber canê xwe.
Evîna xwe ronahî dam,... moreCahit Aybar

RONAHÎ


Sûnd be, nebim evdê evda,
Tenê bime evdê xweda,
Hindî ronî van çava da,
Cuda nebim rêya wî da.

Riya wekî rojê ronah,
Aqildar pê dibin agah,
Nezan çi wezîr be çi şah,
Divê bo kes nebin dergah.

Îro qirnê zanînê ye,
Zanîna rast Qur’anêye,
Ya zidi wê efsaneye,
Dû çûna wan bêhûde ye.

Qûr’an koka her zanînê,
Zanîna... moreCahit Aybar

ÎRO


Îro dixwazim xemên dilê xwe pêçim û bavêjim.
Êşên dilê xwe lib û lib herişînim bi kujim.
Dilê min zêde kele îro, dixwazim xwe tê da pêjim.
Kanê dostên dost, da yên dilê xwe da bo bêjim.

Dinya her wekî hero, dîsa reng renge, şox û şenge.
Bajar û gunde, zozan û zevî benge.
Holê da kêşme kêşe, gelo ev çi parsenge.
Tevhev bûne mirov, kes nizanît kê rovî... moreCahit Aybar

ÊTÎM


Ew êtîma çav bi rondik,
Piyêt pêxas û bê solik,
Tizgarî diryayî cilik.
Avahî xirabe û kolik.

Bê kes û sêvî û feqîr,
Ber dîwara bûye êxsîr,
Lê hizrete nan û penîr,
Lê na pirsît zengîn û mîr.

Wey dewrekî çi zalim hat,
Feqîr û jar, êxsir welat,
Kesê hay jê nîne heyhat.
Xwe vêzare teva ciwat.

Ka agahdar, kanên zana,
... moreCahit Aybar

KESA


Ey ev kesa dil min birî,
Bo min hêla kele girî,
Goti “mîrim çû bihûrî,”

Evê Kesê êxsîr kirim!
Hiş û hedama şirkirim.

Ewê kesa havrû agir,
Dilê mirî car dî sax kir,
Lê belê pir giran bar kir.

Ewê kesa dil diz û şox,
Li min barandin êş û ox

Havrûyên wê birûsk veda,
Birûskê ser cergê mi da,
Hey lê rabin hezar qeda... moreCahit Aybar

DERDÊ DİLA


Her gav û dem dil sotîme,
Ne bê çare û kotîme,
Destêt qirêj firotîme.

Çend bikalim hind dinalim.
Nav nalîna, hizar salim.
Bar girane bê hewalim.

Ne vêzar û, nejî gêjim,
Çend dizanim, hind dibêjim.
Derdê dila kûr dirêjim.

Lê nizanît, tê nagehît,
Dil û mêji na şixilît,
Her xwe hisap diket egît.

Para mezin haj xwe nîne,... moreCahit Aybar

BO ÇI TENÊ EM


Ey roj tu bo me dixeyîri
Ey şev, bo me di dizî keç û kuri,
Ey ba û bakrofe û babelîsk
Hûn bo serme di barînin ax û beri.

Ey gûnd û bajar, war û zozan,
Hûn bo li me bûyne zîndan,
Ey çol, çolistan û sehra,
Hûn bo me bûyne goristan.

Bo tenê em man jar û bedbext,
Ey top û tang û çek û rext,
Hûn bo guleyan me di barînin.
Hemiya... moreCahit Aybar

YEKITÎ


Hinde sal û hinde zeman,
Derdê nav me herî giran,
Ku em tenêne bê xwedan,
Ev e em hêj nebûne yek.

Hindî yekîtî ne çêbît,
Halê me dê he eve bît,
Heger me pîrozî bivêt,
Divê em tev bibine yek.

Her rengekê, her dengekê,
Her bawerî û her fikrekê,
Her mirovî her kesekê,
Divê bibînin mînanî yek.... moreCahit Aybar

GAZINDE


Bextê te reş yara kovî,
Dikim nakim nabî kewî,
Te ez kirim jar û sêvî,
Çenda xwe min bikey rêvî,
Dîsa ji te nabim bêhvî,

Hizar gazinda te dikem,
Her gazindek hizaran xem,
Her xemek jî, her gav û dem,
Ser dilê min êş û elem,
Dîsa jî kêm hisab dikem.

Çenda tu ne dilovan bî
Çenda tu ne mêhrîban bî,
Çenda tu pir bê insaf bî... more


Sayfalar

Lêkolîn

Dibêjin mirovek gelek dewlemend hebû.Gundîyên wî û derdoranên wî pir qedrê wî digirtin û rast û xelet çî gotiba digotnê erê velleh raste.

Çîrok

Mirov yek car tête dinê,
Taliê duyê çi nîne.
Yê aqil lê şarezaye,
Bê aqil, wê de razaye.

Pêkenî

Nêzîkê sî sal berî niha gondek derdorê me davetek çêdibe.Dema bûk-ziva mehr(nikah) bikin.melê gundî dibê de du şahida bînîn.

Nivîsar

Li ser zimanê zikmakî porspî, rûspî, remldar û zana li ser vê xalê bi girîngî rawestîyane. Belê ji bo çi? Çima ewqas muhîm e ?

Helbest

Mirov yek car tête dinê,
Taliê duyê çi nîne.
Yê aqil lê şarezaye,
Bê aqil, wê de razaye.