Husen_M.Hebes

Bizanibe ez mirim


Eger rojekê tu hatî û ez nedîtim
Bizanibe ku ez li wir im.
Eger tu hatî wir jî û dîsa ez nedîtim
Bizanibe ku ez li cihekî dûrtirim.
Eger tu hatî wê cihê dûrtir jî
û dîsa ez nedîtim
Xemgîn nebe
Kulîlkek sor di dilê axê de biçîne
û bizanibe ku ez mirim.

Hussein Habasch (Husên M. Hebeş)Abdullah Karabax

Binêrin Bi Dil Binêrin/Bakın Yürekle Bakın


Konunun uzmanları şöyle bir belirlemede hemfikir görünmekteler; aforizma çeşitli konulardaki düşünceleri, bilinmesi gereken özellikleri birkaç sözcük veya tümceyle dile getiren bir çeşit özdeyişlerdir. Batı'ya özgü bir yazın türüdür.
Bizdeki türleri daha uzun anlatımlıdırlar. Aforizmaların yazarları bellidir. Genellikle onların yapıtlarında derlenen kısa ve özlü ifadelerdir.... moreCahit Aybar

DINYA


Dinya; qet xwe ne hejîne,
Bizmara te qahîm nîne,
Ma dînim aşiqi te bim.

Te nas dikem bab û kalve,
Hemû newl û hemû halve,
Ma dînim êxsîrê te bim.

Tu mal nîni bo çi kesê,
Bo min nebêje wê qisê,
Ma dînim bindesti te bim.

Sê sed newla xwe’b xemlîni,
Hizir neke dê mi lêbîni,
Ma dînim bendehi te bim... moreCahit Aybar

EVÎNA YARÊ


Havrûyên te yê xezala,
Tînte ezman ker û lala,
Te bîrnakem hizar sala,
Evîna te gelek dûre,

Neşêm te bîrbikem pêlim,
Vê rêyê nadet min, ilim,
Evîna te, behr û rêlim.
Evîna te gelek kûre.

Te na guherim gel dinyavê,
Tu bo min wek nan û avê,
Hizra mi day roj û şevê,
Evîna te gelek qedre.

Roja... moreCahit Aybar

(INSAN


Hewar halê va insana
Vî zemani pir nezanin,
Kûr nafikrin, dûr nafikrin
Bê armancin, hûr nafikrin

Dixwen-vedixwen radibin razên,
Bê armanc û bê xayene,
Wekî pezê bê çarene.
Lêk şêvilî û perîşene.

Pirsyar naken çî tişt çiye,
Qaînat-insan bo çêbûye?
Duvayî dê çi lêbêtin,
Van rast û durist bizanîtin.

Eslen wihê nahilkilot,... moreCahit Aybar

ÇIYAYÊN ME


Çiyayên me bilind û tîkin,
Bê av û avdanî û rêkin,
Werin milan lê vedin,
Em çiyayên xwe çêkin.

Lê danên bax û baxça,
Dê pêvebên koşê axça.
Lê bi çînin hemî êmîşa,
Heya ser razan biden rêşa.

Çiyayên me bi hêl û bereketin,
Belê em zêde bêxîretin.
Mal û maldarî me dûrketin.
Bîr neken em, pê axêye serketin.

Me dest xih... moreCahit Aybar

GIRNIJÎN


Na xwazim dil şikeste bî,
Dixwazim, bê gazinde bî,

Dema em yekdu bibînin,
wek gula bişkivî geşbin.

Dil tarî bûn îşkenceye,
Dil tengijî bê feydeye,

Gel havrûyan yêk girnijîn,
Na mînît dilda çi kerb û kîn.

Rûyê geş û girnijî yî,
Wekî gulên bişkok dayî,

Me kêm nebin çicar ew rû,
Xwezî girnijîbin hemû havrû.
/2004
... moreCahit Aybar

HIRS


Ey dilê xem, dê geş bibe,
Hirs fêlekî bê edebe.
Wê fêlê çaw tarî dibe.
Qenc û xirab cuda naket.

Ey dil hirsa tiştê fanî,
Ne kêşe da bibî xenî,
Bi kêşî! dê bibî genî.
Bîr neke jiyan yêk care.

Ey dil caran xelxeleyî,
Teng û tarî perîşeyî,
Tev xelxelêt bê feydeyî.
Çi hewceye xwe... moreCahit Aybar

GOTIN Û KIRIN


Ne stûxwarim, ne bêçare,
Ne serxweşim ne eware.
Gul bêhna xwe da diyare.

Ne şermezar, ne serşorî,
Soz û ehdan forî forî,
Cih înandine xweşmêrî.

Hizar gotin kirinek bît,
Camêr kirnan dibijêrît,
Vê kirnê qude nabît.

Eda meda fêla geda,
Cewher encax li dili da,
Ev dil sedan yek sîngî da.
/2005

Êşên Dilê MinCahit Aybar

RÊVÎNG


Hê rêvîngo dê kîve çî
Hizir dikem xelet diçî,
Çimkî, hedçî hed rawestî,
Rê nezanan yê bo te gotî.

Raweste neçe da bigehme te
Da rêya rast bêjim bote.
Eve xizîneye bo te,
Ev rê Qûr’an û hikmete.

Vane bi hilkole bizan
Mela re neke hûsnizan.
Nebe çavlêker çi caran,
Bixwîne bizane rastiyan,
/1987


Sayfalar

Lêkolîn

Nixtex:Min xast ez vê çirokê bi şiva Cilemêrgê(hekkarî) binivîsim.heger baş ne yê famkirin kerema xwe daxazbiken ezi bi kurdiya fermî carekdin biniwisim.silav û rêz bo hemu xandeana.

Çîrok

Eger rojekê tu hatî û ez nedîtim
Bizanibe ku ez li wir im.
Eger tu hatî wir jî û dîsa ez nedîtim
Bizanibe ku ez li cihekî dûrtirim.
Eger tu hatî wê cihê dûrtir jî

Pêkenî

Nêzîkê sî sal berî niha gondek derdorê me davetek çêdibe.Dema bûk-ziva mehr(nikah) bikin.melê gundî dibê de du şahida bînîn.

Nivîsar

Li ser zimanê zikmakî porspî, rûspî, remldar û zana li ser vê xalê bi girîngî rawestîyane. Belê ji bo çi? Çima ewqas muhîm e ?

Helbest

Eger rojekê tu hatî û ez nedîtim
Bizanibe ku ez li wir im.
Eger tu hatî wir jî û dîsa ez nedîtim
Bizanibe ku ez li cihekî dûrtirim.
Eger tu hatî wê cihê dûrtir jî