Türk kimdir, kimler türktür?

Atatürk Cumhuriyetinden önce Anatolia’da kabilelerle adlandırılan yörükler, cumhuriyetten sonra türk adını aldılar. Ondan önce yani Osmanlı döneminde hiçbir sultan ailesi ve kabilesi kendini türk olarak adlandırmazdı, hatta onlara göre türkler bayaĝı insanlardı. Diĝer bir tabirle soyu sopu belli olmayan muhacirler, yeri yurdu olmayan yörüklerdi türkler, onun içindirki Osmanlı Hanedanında türk kelimesi küçümsenirdi. Bir Osmanlı padişahı „haşa menden men türk deĝilem, men Ali Osmandanem“, diĝer biri „türkten evliya koyma havluya“ derken, geçen 80 kusur yıl zamandan sonra bu iki terim de unutulmuşa benziyor. Amacımız burada bir kavmi yada bir milleti küçük düşürmek, yada onları aşaĝılamak asla deĝildir. Osmanlı arşivlerine bakın, hangi padişahın kendisine türküm dediĝini bulabilirsiniz?..

Cumhuriyetten sonra aslı, nesli ve nereden geldiĝi tartışılan Atatürk, türklere yeni bir tarif buldu. „Edirne’den Van’a kadarki sınırlar dahilinde yaşayan herkes türktür“ Bu tarif hala da kimi türkçüler tarafından kullanılmaktadır. Bu tarife bakılırsa adına Türkiye denilen ülkede yaşayan Kürdler, Çeçenler, Çerkezler, Lazlar, Ermeniler, Keldaniler, Asuriler, Rumlar, Boşnaklar, Pamaklar, türkmenler, Azeriler, Araplar v.s. bütün bu kavimler türktür. Onun içindirki ülkenin her tarafında her çeşit kavme mensup çocuklara her sabah „türküm, doĝruyum..“ andı okutulmaktadır.

Biz hiç bir zaman bu tarife inanmadık ve inanmayız da. Ama merak ediyorum acaba kendilerine türküm diyenler buna inanıyorlar mı? Bir zamanlar kart-kurt (daĝ türkleri) dedikleri kürdler şimdilik devletin en yetkili aĝızlarından ve en türkçü kesimden bu tarifin dışına çıkarılmışlardır. Peki geride kimler kaldı?

Yoksa birileri çıkıpta „evet Kürdün aslı türk deĝil ama diĝerleri türktür mü diyecek? O zaman neden lazca, boşnakça anadil diye yayın yapılmaktadır? Çeçenler türk kabul edilmekteydi, onların kahramanlıkları filmlerde türklere mal ediliyordu, ediliyor! Şeyh Şamil bir türk kahramanı kabul ediliyordu, onun kahramanlıklarıyla türkler övünüyordu? Peki ya Şeyh Şamil’in torunları nedir? Haci Murad’ın torunları nedir? Onlar da türkmü? Türk iseler neden Çeçenistan’da olan bunca katliama Türkiye sessiz, sedasız kalıyor? Yoksa türk demek tarihte kahramanlık yaratanlar mı? Irkı, nesli ne olursa olsun kahramansa türktür deĝilse nedir?

Bu tariflerine kendileri de inanmadıklarından son zamanlarda türklere yeniden bir tarif bulmaya çalışıyorlar? Neymiş „türk bir kavmin adı deĝilmiş“ ya neymiş acaba? Türk demek Türkiye sınırları dahilinde yaşayan herkes demekmiş,!.. Alla alla ya bu ne güzel tarif! Dimi yani?

O zaman şöyle bir soru gelir aklımıza. Bir aile Türkiye’de yaşıyor ve türktür ama ülkeden ayrılıp Suriye’ye gitse ne olur? Sanırım arap olur, Kurdistan’a gitse Kürd olur, Albaniya’ya gitse arnavut, Yunana gitse rum mu oluyor?

Cumhuriyetten önce türk adına bir devlet yoktu, hala da yoktur. Kendilerine gâh hun türkleri, gâh moĝol türkleri, gâh türkmen turkleri gâh v.s., türkleri diyenler doĝrusu kendilerini tarif etmekten aciz ve kendilerini tanımayan biçarelerdir.

Bugün Türkiye’de türkçe konuşanlar türk ise, o zaman dünyanın her tarafında ingilzce konuşanların da ingiliz olması gerek!.. Yeri geldiĝi zaman kürdleri türk kabul edenler, ama kürdler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bir hak elde ettikleri zaman hemen düşman ilan ediliyorlar. Eĝer kürdler türk ise neden bir türk! devletininin (Güney Kurdistan) daha kurulmasını istemiyorlar?  

Bana kalırsa türkler kendilerine yeni bir tarif bulsunlar. Nedir türk, kimdir türk? Ayrıca türkçe dedikleri dillerini de diĝer dillerden çaldıkları kelimelerden arındırsınlar, bakalım o zaman türkler hangi dille anlaşabilirler.

Osmanlı bir türk devleti deĝildi. Bugün o kadar küçülmesina raĝmen hala bu sınırlar içerisidne 27 çeşit millet yaşamaktadır diyen resmi türk devleti istatistikleridir.

İstatistik derken okuycularımıza bir kaynak gösterelim. Kaynak şu. „Devletler ve Hanedanlar Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Cilt; 2,Sayfa: 1171-1174,T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları/1101,Kaynak Eserler Dizisi/18,Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1996,Ankara,Turkiye.(513 .sayfa)“

Bu rapora göre ki türk dediklerinin dışındakilerin sayısı çok azaltılarak gösterilmişsede hiç olmazsa varlıkları kabul edilmişlerdir. Evet rapora göre aynen şöyledir.

1935 sayımı; 13 milyon 915 bin Türkce (% 86), 1 milyon 480 bin Kürdce, 154 bin Arabca, 109 bin Yunanca, 92 bin Çerkesce, 63 bin Lâzca, 58 bin Ermenîce, 57 bin Gürcîce, 23 bin Arnavudca, 18 bin Bulgarca, 14 bin İspanyolca, “anadili” olarak beyân edilmiştir.

1960 sayımına göre anadili: % 91,95 Türkce, % 5,85 Kürdce, % 0,95 Arabca, % 0,30 Yunanca, % 0,15 Ermenîce, % 0,80 diğer diller.

Raporun en ilginç bir bölümünde ise : „Bingöl’ün 131 bin nüfusunun 42 bin’i Türkce (% 32), 89 bin’i Kürdce (% 68);“ yani Bingöl nüfusunun yüzde 32 si türkçe konuşuyor denilmektedir, oysa bugün nüfusu 300 bini geçen Bingöl’de hali hazır 42 bin kişi türkçe bilmemektedir. Tabi bu rapor sözde 1960 yılı sayımına göre yapılmışmış!..

Deĝerlendirmeyi deĝerli okuyucularımıza bırakırken, türk devletinden ve kendilerini türk kabul edenlerden bir ricamız var „lütfen türk dediklerinize bir tarif bulun, kimdir türkler, sıfatları, nesilleri, kanları nereden gelmektedir?“ Lütfen tarif edinizki siz de, biz de bu tarife uyanları iyice tanıyalım!

Okuyuclarımıza saygılarımızla

17.11.2004
M.Nureddin Yekta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir