Türkiyelileşme açılımı!

Deĝerli Dostlar!

Bu güne dek çok defa yazdık, anlattık ama bir kere daha hatırlatmak gerekirse Türk Devletinin Kürd Halkına vereceĝi birşey yoktur. Daha fol yok yumrta yok dedikleri gibi mevcut hükumetin elinde herhangi bir proje olmadan, sadece Kürd sorununu çözeceĝiz, Kürd açılımı gibi sözlerle bazı Kürdler düĝün bayram yapmaya başladılar bile.

Şöyle bir geriye dönüp baktıĝımız zaman Lozan’dan bugüne dek Devlet, önüne koyduĝu Kürdü asimile etme, yoketme projesinden bir adım geri atmış mıdır?

Kuruluşta Kürd yok, Kürdçe yok, Kürd milleti yok, kürd tarihi yok, Kürd ismi kürdçe isim yok, yok yok… Bir avuç Rum’a Ermeni’ye verilen azınlık haklar bile kürdlere verilmedi…

Çünkü Kürdler azınlık deĝildi, asli unsurdu ama türk olarak!..

Dün Kürdler bu devletin asli unsuruydu, ama tek millet, tek devlet vardi, bu gün de aynısı?

Dün Uniter devlet yapısı muhafaza ediliyordu, bugün de aynen muhafaza edilecek. Üstelik Kürd tarafı (Kuzey Kürdlerinin Kurumlarını kasdediyorum) da buna razı. Kimsenin Üniter Devlet yapısına itirazı yok, herşey Uniter devlet yapısı içerisinde halledilecekmiş!

Devletin adı Türkiye, yani Türklere ait bir devlet, bir ırka mensup isim

Resmi dili Türkçe (ki 1980 anayasasından sonra resmi kelimesi de kaldırıldı ve bugün hala öyle duruyor „Türkiye’nin dili türkçedir“)

Kürdler buna da itiraz etmiyorlar!

Eeee ne kaldı?

Devlet 85 yıllık projesini Kürdlere verecek olan bazı haklarla yürürlüĝe koyuyor.
85 yıl önce yasakladılar, o zaman devletin bütünlüĝü için gerekiyordu, ama şimdi bazı hakları verecekler, bazı yasakları kaldıracaklar diye devletin bütünlüĝü tehlikeye mi girecek? Hayır tam aksine bugün artık devletin parçalanma tehlikesi kalmadıĝı için Kürdlere sadaka babından bazı hakların verilmesinde bir sakınca görülmüyor?

Hatta diyebilirizki 85 yıldır Kürdler tarafından tanınmayan Lozan’ı belki bu şekilde kürdlere kabul ettirecekler. Hatta Lozan’a imza atmayan Devletler bile Lozan’ı tanıyabilirler, Lozan maĝduru Kürdler kabul ettikten sonra!…

25 yıllık çatışmada Devlet pes etti, barışa mecbur kaldı gibi sözlerle ne kimse kendisini kandırsın, ne de halkımızı! Devlet bu 25 yıllık savaşta galip olmuştur.

Sadece askeri galibiyette deĝil! Daha birçok alanda ilerleme saĝlamıştır. Ekonomi zayıflamamış aksine güçlenmiştir, Türk Parası savaştan önceki dönemden daha çok kıymetlenmiştir.

Asker daha çok eĝitilmiş, savaş kurallarını daha iyi öĝrenmiştir.

Ordu silah ve techizat açısından kendisini yenilemiştir.

Ecevit’in 1970 yıllardaki Köykent projesi, devleti fazla zarara sokmadan uygulanmıştır. Hatırlayanlarımız vardır. Ecevit 1974 yılında çıkarttıĝı Köykent projesi ile kırsal alandaki Kürd köylerini boşaltıp küçük kentler inşa edilecekti, ama maalesef devletin bütçesi buna yetmezdi. Bu proje bütçeye yük olmadan başarıyla yerine getirilmiştir, 5 bin köyün boşaltılması bunun en bariz delilidir.

Son 30 yılda kürdlerin hemen hemen tamamı türkçeyi öĝrenmiştir. Bunun sebebi sadece devletin Kurdistan’da yaptırdıĝı okullar deĝildir. Kürd siyasi hareketleri de eĝitimini, öĝretimini, iletişimini türkçe olarak yapımştır. Öyleki Avrupa’da bile yaşlı Kürd hanımları bulundukları devletin dilini öĝrenmekken ziyade, türkçeyi öĝrenmişlerdir.

Bugün devlet okullarda kürdçe dili okutulacak derse, ders verecek öĝretmen bulmak mümkün deĝildir. Kürdler siyasete verdiĝi önem kadar kültürlerine de önem verselerdi bu kadar asimile olmazdık.

Devetin Kürdlere vereceĝi haklar; yıllar önce imzaladıĝı Kopenhag Kriterlerinden fazla bir şey deĝil, kimse fazla ümitlenmesin!..

Zaten Kürd tarafı da bundan daha fazla bir şey istemiyor!…

Bu savaşta devletin kaybettiĝi ne oldu? Bence hiçbir şey!.. 3-4 bin asker ölmüş, önemli mi? Bir devletin bekası için gerekirse 3-4 milyon insan bile ölür. Gariban halkın çocukları ölmüş de ne olmuş!.. „Vatan saĝ olsun!…“ Zaten Sayın Başbakan da dememişmiydi „askerlik yan gelip yatma yeri deĝildir“ diye!..

Siz hiç bir bakanın ya da bir generalin akrabasının öldüĝünü duydunuz mu?

Kürdler ne kaybetti ne kazandı? Bir göz atalım mı?

5 bin civarında köy yakıldı yıkıldı.

6-7 milyon insan yerinden yurdundan oldu, ama işin ilginç yanı yerinden olan kürdler; kürd coĝrafyası yerine batı illerini seçtiler, yanı asimile olmaya mahkum!

Yüzbinlerce insan öldü, hapis yattı, yurtdışına kaçtı, damgalandı, işinden oldu, okulunu bıraktı v.s.

Nemi kazandı?

Düne kadar Kürt yok kart-kurt var deniyordu, bugün Kürd varlıĝı kabul ediliyor. Kürd var deniyor ama her hakka sahip deĝil diyorlar. Yani 1921’li yıllarda olduĝu gibi!.

Verilen bunca bedele deĝdi mi? Acaba sadece siyasi mücadele verilseydi, yine bu konuma gelmek mümkünmüydü?

Denirki bu sorun (eskiden kürd sorunu açılımı tercih edildi ama yavş yavaş bu isimlendirme de kaldırılmak isteniyor, şimdi demokratik açılım diyorlar) birdenbire çözülmez, zaman gerek, yavaş yavaş! Yani ne?

Yani kürdlerin hepsi kürdçeyi unuttuktan sonra Kürdçe eĝitim olabilir, o zaman da derlerki kimse kürdçe bilmiyor ne geregi var öĝretmenin!

Kısacası yine bir oyun, hani derler ya Osmanlı’da oyun çok!..

Eĝer bu bir kardeşlik ve barış açılımıysa “kardeşler eşit haklardan” yararlanacaklar mı?

Yani Türkiye Devletinin adı sadece Türkleri deĝil, bütün halkları çaĝrıştıracak bi isimle deĝiştirilecek mi?

Bayraĝına Kürd renkleri konacak mı? Kürdçe ikinci resmi dil olacak mı?

Paranın bir yüzüne türkçe diĝer yüzüne kürdçe yazılacak mı?

Anatoliya iki federe devlet halinde idare edilecek mi? Bu iki federe devlet ortak bir merkezi hükumet kuracak mı?… 

Bunların hiçbiri olmaz!…

Olsa olsa yüksek okullarda kürdçe dili seçmeli (almanca, fransızca gibi) olacak.

Kürdçe isimler serbest olacak. Tv, v.s. şeyler serbest olacak

Hepsi bu!..

Yani Kürdler cüzi bazı haklarını elde edecekler ve devletin egemenliĝini bu şekilde  kabul edecekler.
Ne demişler: Allah fakir bir kulunu sevindirmek istediĝi zaman önce eşeĝini kaybettirirmiş, günlerce aradan sonra da buldururmuş. İşte Kürdlerin sevinci de bu kadar.

Bildiĝimiz yol haritası onlarca yıldır devletin masasındadır.

Kısacası „Kürdün varlıĝı hak, ama hakları yok“

Projeleri, yol haritaları sadece Kürdleri Türkiyelileştirmektir. Kürd Devleti, Kurdistan yine hayallere kaldı!…

Az kaldı kısa zamanda herşey ortaya çıkar.

Sayĝılarımla

19.08.2009

M.Nureddin Yekta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir