Dini teşkilatlar!

Zalimlerin izni (ve desteĝi) ile Îslamî hareketler teşkil edilemez.
Böylesi hareketlerde yer alanlar gerçek inançlarına ihanet içindedirler!

Bismihi Subhanehu.

Genç samimi müslüman kürd kardeşlerim kusura bakmasınlar, ben onları anlıyorum çünkü gençken o yolları tanımıştık.

Şunu rahatlıkla va samimiyetle diyebilirmki “Anayasası Kuran, sistemi ilahi sistem olmayan devlet ve kurumların kurduĝu, izin verdiĝi, desteklediĝi bütün (sözde) islami dernekler, kurumlar, cemaatler, teşkilatlar ya o devletin MIT’i tarafından kurulmuştur ya da MIT’i tarafından idare edilmektedir. Tek amaçları; kendi milletine, devletine, sistemine, zihniyetine hizmet ettirmek ve müslüman gençlerin Kurani ve islami şuurla şuurlanmasını engellemek.

Türkiye’yi örnek gösterecek olursak “Bütün (resmi veya gayri resmi) islami kurum ve cemaatler T.C. Laik ve kemalist sistemin birer kurumudurlar.

Amaçları ise; tasvip ettikleri şekilde Türkiye halkına dini öĝretmek, Hanefi mezhebini herkese dayatmak ve olası kürd islami cemaatlerin oluşmasını engellemek. Bunun için özellikle sözde ümmetçilik ile kürd müslümanına Kürd ve Kurdistan kavramlarını unutturmak.

Türkiye’de bütün islami kurumlar cemaatler (Alperenler, Nurcular, Süleymancılar, Milli görüşçüler, Özgür-derciler v.s.)  arasında an samimi en dürüst teşkilat Diyanet İşleri Başkanlıĝıdır. Kısaca tarihçesi şöyledir:

Osmanlı Devleti’nde din işleri Meşihat Makamlığı’nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara’da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, “Şer’iye ve Evkaf Vekâleti” adıyla “Bakanlık” olarak yer almıştı.
Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur.

Ama esas teşkilat 14 Haziran 1935 tarihinde kabul edilip 22 Haziran 1935 ‘de yürürlüğe giren 2800 Sayılı kanunla Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat kurulmuştur. Bu teşkilatta görev alanların cuma namazı kıldırmaları izni bizzat Atatürk tarafından verilmiştir.

Dürüsttür dedik çünkü ikiyüzlülük yapmamaktadır. Örneĝin hazırladıĝı Ansiklopedide Affedersiniz eşek ve domuz kelimeleri bile tarif edilirken Kürd ve Kurdistan kelimesine yer verilmemektedir.

Diĝer bütün teşkilatların da aslında Diyanetin amacının dışında başka amaçları yoktur, ne varki resmi olmadıkları için sanki sisteme karşıymış gibi görünerek ihlaslı ve samimi müslümanları bu kurumlarla sisteme entegre etmek ve asimile etmektir. Ve bu konuda bayaĝı başarılı da oldular.

Ümmetçilik adı altında şuurlu binlerce genci Çeçenistan’a, Afganistan’a, Filistin’e v.s. göndererek öldürülmüs, T.C. sistemi radikal müslümanlardan temizlenmiştir. Öyleki islami görünen partilerin başa gelmesiyle Türkiye’de İslam hakim oldu, devlet laiklikten islama geçti gibi bir havaya büründüler. Bir örnek olarak AKP’nin iktidar olması. Başörtünün serbest olması, başörtülülerin universiteye gitmeleri ve devlet dairelerinde çalışabilmeleri ile islam hakim oldu sandı müslümanlar.

Oysa CHP döneminde TC ne idiyse AKP döneminde de aynen öyledir. Kaldıkı AKP döneminde İsraille en büyük antlaşmalar yapılmıştır. Gençlere de yahudi düşmanlıĝı körükleniyordu!..

Başörtüsünün serbest olmasıyla bir devlet müslüman olacaksa ABD ve Avrupa ülkeleri en iyi müslüman ülkeler olması gerekirdi. Zira buralarda ta ilkokuldan itibaren müslüman kızlar başlarını örtebilirlar!..

Yazının uzamaması için sözün özü şudur.

“Müslüman kürd gençleri behemehal kendi aralarında örgütlenip kurumlaşmaları gerekir, aksi halde müslüman kürd gençlerinin başkaları uĝruna heba etmelerinden, asimile olmalarından. Kurdistan’ın beşeri güçlerin eline geçmesinden onlar sorumludur. Ümmetçi olmak gerekiyorsa kürd olarak ümmetçi oluruz. Ümmetçi olmak için türk ya da arap olmak gerekmiyor.

Bu konuyu tartışmaya açmak istiyorum, genç kardeşlerim tecrübelerimizden istifade edebilirler, yeterki ön yargılı olmayalım.

Selam ve dua ile

M.Nureddin Yekta
2016.04.29

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir