Ey Kürd Gençliği!…

Sen beş bin yıldır şerefle üzerinde yaşadığın Kurdistan evladısın!… Bu güne kadar birçok uygarlığa analık yapan vatanın tamamen yok edilmek istenmektedir!.. Özellikle son süreçte düşmanlarımız Kürd ve Kurdistan hakkında ne yapmak istedikleri bilinmektedir.
Memleketimizi parçalayanlar bu güne kadar 50 milyonluk kürdlere hiçbir hak tanınmadılar, hep inkar edildi, asimileye tabi tutuldu, katledildi, toplu mezarlara gömüldü, değerleri ve zenginlikleri yağmalandı, insanlık hukukunun gerektirdiği en asgari haklardan dahi yararlandırılmadı.

Yüz yıllardır topraklarımızda yürütülen kirli savaşta yapmadıkları rezalet ve zülüm kalmadı, faili mechul cinayetler adı altında yargısız infazlar yapıldı, 16 yaşındaki çocuklar bile idama mahkum edildi, köyler basıldı, halkımıza bok yedirildi, yaşlılarımızın penisine ip bağlayarak çocukların eline verildi, çekiştirildi, kadınlarımız ve kızlarımıza tecavüz edildi ve bunu devletin en başındakiler bile hoş gördüler.

Gözaltında doktorlar nezaretinde her türlü işkence şekilleri halkımız üzerinde denendi, fiili tecavüzler yapıldı, coplarla tecavüz edildi. İşgalcilere karşı onuruyla şehid olan peşmergelerimizin ve gençlerimizin kulak ve burunları kesilerek tesbih yapıldı, başları kesilerek ölen cesedlerin üzerinde hatıra resimler çektirildi. Çocuklar diri diri ateşin içine atıldı, alileler evleriyle beraber cayır cayır yakıldı, yolcular arabalarının içinde önce tarandı sonra ateşe verilip yakıldı, kürd gençleri topluca çukurlara gömüldü, ama buna da gönülleri razı olmayan düşmanlarımız, cenazelerimizi yerlerinden çıkararak köpeklere yedirdiler!..

İşin garip tarafı kendilerine din kardeş dediklerimiz de, sağcısıyla solcusuyla müslümanıyla demokratıyla buna seyirce kalmakla kalmadılar üstelik alkış tuttular!….

Yaşlı genç çoluk çocuk demeden kürd halkına hakaret edildi, onurları çiĝnendi, Günümüzde artık kölelerin dilleri serbest olmasına rağmen, Kürd halkına kendi dillerini özgürce kullanmasına izin vermediler, beş bin yıldır kendi topraklarında yaşayan kürdlere azınlık hakları bile verilmedi!…

Yaptıklarına terör kelimesi yeterli olmadığı halde kürdlere terörün en aşırı biçimini sistematik olarak uyguladılar, köy meydanlarında kadınlar erkekler soyundurularak onlara halay çektirdiler, alay ettiler onlarla. Evleri basarak mallarına, paralarına el konuldu!…

Ormanlarımız yakıldı, sularımız zehirlendi, topraklarımız mayin tarlaları haline getirildi, binlerce yerleşim alanımız yakıldı, yıkıldı, boşaltıldı, milyonlarca insanımız yerinden yurdundan sürgün edildi, metropollerde açlığa, sefalete mahkum edildi. Hapishaneler kapısında insanımız aşağılandı, hakarete uğradı. Kurdistan’ı kürdsüzleştimek gayesiyle boşalttılar. Bu da yetmedi, çeteler kurdurulup kürdler limanlarda 300-400 kişilik kafileler halinde yurtdışına gönderildi, böylece hem kürd halkının sayısını azaltmaya çalıştılar hem de kirli bütçelerine sermaye katmak yolunu buldular.

Kürd halkının sadece yaşayanlarına değil ana karnındaki ceninlere bile hayat hakkı tanımadılar, zoraki kürtajlarla kürd hanımı kısırlaştırılmaya çalışıldı!..

Kendimizi ifade etmeyi engellemek için dilimizi yasakladılar, kürdçe düşünmeyi, ağlamayı, gülmeyi yasakladılar, kültürümüzü mahfettiler, tarihimize sahip çıktılar, türkülerimiz yasaklandı, tarihi yerlerimiz sular altında bırakılarak bizi şanlı tarihimizden uzaklaştırmak istediler!….
 
Bütün bunların yanında hala onlarla dost ve kardeş olmak istiyen zalim gaddar katliamcıların bayrağı altında birlikte yaşamayı onur sanan zavallı beyinsiz kürdlere rastlamak mümkündür, onlar kendi şahsiyetini, kimliğini onurunu satan, zalim ve katillerin kapısında köle olarak yaşamayı onur sayan kürd halkına ve tarihine leke olacak tipten varlıklardır!… O hayinlere karşı da uyanık olun, memleketinizi satmaya kalkan hayinlere, bedbahtlara imkan ve fırsat vermeyin!

Bugün halkımız topyekun katliama, yokedilmeye maruz olduğu bir süreçten geçmektedir, dostumuz düşmanımız meydandadır, artık yetmedi mi bunca kölelik, yetmedi mi bunca sessizlik, yetmedi mi bunca aşağılanmak!…

Kurdistan Güneyi ile, Kuzeyi ile, Doĝusu ile, Batısı ile tek parçadır ve bir karış Özgür Kurdistan hepimizin onurudur, onurunuzu çiğnetmeyin, hep birlikte topyekun birleşin ve işgalcilere gerekli tarihi dersi vermek için ayaklanmaya, serhildanlara hazır olun!…

Ya şerefli bir yaşam veya şerefli bir şehadet, aksini asla kabul etmeyin, köleliğin tarihin çöplüğüne atıldığı günümüzde onurunuza sahip çıkın ve asla köleliĝi kabul etmeyin!
 

Bugün Güney’de yapılan katliamı görüyorsunuz, hep birlikte güneye destek verelim ve orayı özgürleştirelim. Siz kürd gençlerini Güney için ayağa kalkmanızı istiyorum!

Gün serhildan günüdür, gün birleşme ve kazanma günüdür, zafer mutlaka bizimdir!…

Yaşasın Kürd Ulusu
Yaşasın Kurdistan

30.03.2003

M.Nureddin Yekta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir