Dinde zorlama varmıdır?

Şurası çok garibime geliyor. İslam coĝrafyasında kim ne halt işlerse faturası islama kesiliyor! İster islam adına DAEŞ gibi, ister iktidar adına Suriye Hükumeti gibi, ister başkalarının piyonu olarak ÖSO gibi!…

Allah aşkına DAEŞ’in islamla ne alakası var, küçük çocuklar dahil herkesi keserek hunharca öldürmek Kuran’ın hangi ayetinde var? Eĝer DAEŞ müslüman olsaydı (savaşın başında yazmıştım) ilk işi asırladır zalimlerin pençesinde inim inim inleyen mazlum kürd halkına saldırmazdı.

DAEŞ Ortadoĝuyu dizayn etmek ve gönlünü islama baĝlayan körpecik beyinleri DAEŞ sayesinde ortadan kaldırmak için, müslüman olmayan güçler tarafından kurulan paravan terörist bir örgüttür.

Dün DAEŞ’e her türlü yardımı yapan güçlerin (devletlerin) bugün herkesten daha çok DAEŞ’e düşman olmalarından da anlıyoruzki DAEŞ islami bir kurum deĝil!
Zira Kuran’da kesinlikle müslüman olmadıĝı için, ya da inancından dolayı birini öldürmek diye bir ayet yoktur.

Evet Kuran’da savaş ve cihad ayetleri vardır, konunun uzamaması için detaylı girmiyeceĝim ama o ayetler “savaş izni olmadıĝı için müslümanların her türlü zülme maruz kaldıĝı dönemde müslümanlara kendilerini savunmak ve saldırganlar gibi müslümanların da topyekun savaşabileceklerini bildiren ayetlerdir, yani savaşa izindir”

Bugün de aynı olay tekrarlanırsa o izin vardır.
Bırakın islama göre de, normal olarak bir devlet veya bir halk saldırıya uĝradıĝı zaman kendini korumak için savaşmıyacak mı? İşte Kobani örneĝi! O zaman da dedikki “burdaki halkın (kürdler başka halk ta olsa durum aynıdır) kendini savunması bir vecibedir, topyekun karşı koyması gerekir.

Kuran’da din ve inanç özgürlüĝü vardır, ancak müslümanlar tevhid dinini teblig etmek zorundadırlar. Sadece tebliĝ etmek, yani anlatmak, hepsi bu!
Kafirun Suresinde ve Bakara 256. ayetinde Cenabi Allah “Dinde zorlamanın olmadıĝını istiyenin islamı, istiyenin taĝutu (beşeri sistemler) seçebileceĝini, herkesin dini kendisine olduĝunu, müslümanın islamı inkar edenlere söyliyeceĝi tek şey sizin dininiz size benimki bana (yani şiddet, savaş yapmadan) ” açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla gönlünü islama verenleri “siz iktidar olursanız DAEŞ gibi başkalarını kesersiniz, siz müslümanlardan başkasına yaşama hakkı vermezsiniz” gibi ithamlarda bulunmak samimiyetsizliktir.

Evet maalesef islami kullanıp çok kötü davranan, vahşet yapan örgütler vardır ama aynı vahşeti yapan sosyalist, laik, demokrat hükumetler de var, islami kullanan kötü örgütlerden islami sorumlu tutuyorsak, neden aynı vahşeti yapan sosyalist, laik, demokrat güç ve devletlerden dolayı demokrasiyi, sosyalizmi sorumlu tutmuyoruz?.

Adil olmak gerekirse insanların yaptıklarından dolayı dinler ve sistemler deĝil, o insanlar ve güçler sorumlu olmalı diyorum.
Saygılarımla

M.Nureddin Yekta
06.10.2016

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir