Bazı Kürdlerin gündeminde sadece dindar kürdler var!

1639 yılında Osmanlı ile İran İmparatorluĝu arasında resmen ikiye bölünen Kurdistan zaman zaman tarihi fırsatlar ele geçirmiş olmasına raĝmen bazı kendini satmış insanların işgalcı kuvvetlerle yaptıkları işbirliĝi neticesinde bu fırsatları deĝerlendirememiş ve esaret devam etmiştir. Şöyle dönüp maziye baktıĝımız zaman serhildanların sonunda bedelini canlarıyla ödemiş olsalar bile düşmana teslim olmamış ve Kürd Ulusal davasına sadık kalarak kendini ve ülkesini satmayan kahramanların tümü yine dindar kürdler olmuştur. Bunu zaman zaman kerhen de olsa dinsiz kürdler de itiraf etmektedirler ve bunu kendileri! için de medarı iftihar sayarlar!..
Yine tarihe göz atacak olursak tarihe kahramanlık damgasını vuran dindar kürdler olmuştur. Selehaddinê Eyyûbî örneklerden bir tanesidir!.. Ve yine Şeyh Mahmud Berzenciler, Şeyh Saidler, Qazi Muhammedler, Mela Mustafa Barzaniler birer Kürd kahramanıdırlar ve özellikle de müslüman, dindar kürdlerdir ki bugüne kadar hiçbir kürd bunların kahramanlıĝından şüphe etmemiş, aksine onlarla iftihar etmişlerdir, aşırı dinsiz kürdler de buna dahildirler!..
 
Kürd Ulusal mücadelesini diline dolayan şahış, kurum ve örgütler eĝer bu ulusal davaya zarar vermek istemiyorlarsa kürd gerçeĝini iyi bilmeleri lazımdır. Kürd halkı müslümandır ve herşeye raĝmen dinine sadıktır. Eĝer kendimizi kürd kabul ediyorsak bu halkın sevdiĝi şeyleri sevmek, deĝer verdikleri herşeye saygı duymamız gerekir. Aksine halkımızı incitiriz. Bu yüzdendirki yıllardır Kürd yurtseverliĝi adı altında kürd inanç ve deĝelerine saldıran, kişi ve kurumlara ses çıkarmadık, zira PKK ile HİZ’bin arasında çıkan çatışmanın Kürd halkı ve Kurdistan’a verdiĝi zarar hepimizin malumudur. Yüzlerce dindar, yurtsever, aydın, siyasetmedar kürd yaşamını yitirmiş, alanlarında hizmet yaptıkları yerler maalesef hala doldurulamamıştır.

Son otuz yılda yurtseverlik adına İslama düşmanlık yapmak, kürd örf ve adetlerini, kültürünü yoketmek için adeta biribiriyle yarışan kurum ve kişiler halkımız tarafından çok iyi bilinmektedirler. Onların amacı çok aşikardır, Kürd Ulusal Mücadelesi sadece propaganda aracıdır, tek gayeleri varsa o da kürdlerin 1400 senedir tabi oldukları dinini tahrib etmektir ve ne yazıkki bunu da kürdlere hizmet adı altında yapmaktadırlar!..
 
Canlarını seve seve bu halk için feda eden yüzbinlerce dindar kürdü unutarak, yanlış yapan bir dindar kürdü örnek alıp islama saldırmak hizmet midir? Binlerce (Güneydeki islami kurumlar) gerillasıyla Kürdistan hizmetine giren Kürd Müslüman kurumlarını unutarak, dinsiz kürdlerin saldırılarından bıkıp isyan eden bir kürdü örnek göstererek yüzde 98’i müslüman olan kürdlerin dinine saldırmak hizmet midir? Evet belki hizmettir ama kürde deĝil, sadece düşmanlarına bir büyük hizmettir artık bunu dindar kürd de dinsiz kürd de bilmelidir!..

Biz burada kişi veya kurumları teşhir etmek, ya da yaralamak istemiyoruz, amacımız da o deĝil, amacımız dindar kürdlerin kürd ulusal Mücadelesinde hassas oldukları kadar dinsiz kürdlerin de hassas olmasıdır. Gün Kürdlerin birbiriyle uĝraşmaları günü deĝil beyler, gün ikinci Lozanı engelleme günüdür, o zaman gelin birlikte kürd deĝerlerine sahip çıkalım, kürdlerin, inancına, şahsiyetlerine, kurumlarına saygılı olalım!..

Şurası da unutulmamalıdırki 80 yılda laik sistemin inanç, kültür açısından kürdler üzerinde yapamadıĝı tahribatı bazı kürd örgütleri yapmıştır. Bugün kaybolan kürd kültürünün, kürd dilinin, kürd örf ve adetinin tek sorumlusu bazı kürd sosyalistleri ve kemalistleridir. Bugüne kadar yapılan bütün serhildanların başkumandanları dindar kürdlerdir ama hiçbiri dersini, talimini türkçe yapmamıştır. Bu halk türkçeyi son otuz yılda yapılan sözde ulusal mücedeleci örgütlerden öĝrenmiştir. Bugün sözde kürde hizmet adı altında çalışanların, yazanların çoĝu maalesef kürdçe okuma yazmayı bile bilmemektedirler ve aynı zamanda çoĝu kürd kültüründen mahrumdur, örf adetini bilmemektedir.

Bu şekilde kürde hizmet olmaz!…

Her şeye raĝmen biz kürd halkına zarar gelmemesi için sakinliĝimizi bozmayacaĝız. Kürd halkının haklarının iyice tehlikeye girdiĝi bu son zamanlarda bütün kürdleri kardeşliĝe, birliĝe davet ediyor, her kürdün inancına saygı duyduĝumuz gibi herkesin de her kürdün deĝerlerine saygı duymasını bekliyoruz.

12.09.2004
M.Nureddin Yekta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir