Cahit Aybar

DERGUŞAMIN


Çêbûna min eveye dergûşamin veba neke.
Çiyayên raz û hizaz ez mêjandim.
Pêxela raz û hizazanda mezinbûm.
Ser çemandinê pêknaynim.

Her gav ax’êve gevizîm
Me dilnizmî çande riha xwe.
Qûdetiyê nizanim dergûşamin.

Serhedê min taybetîyê, ez taybetîme,
Em taybetîyê dikoline giyanê xwe
Xwe çêkirinên ne rast karê me nîne.

Bi bore... moreCahit Aybar

DIGIRNIJİM


Min êş bexşine vîyan û hezê,
Kîn û nifret jî, min kirne boraqa bexşinê,
Min kêşa , pêv û birî,
Min mû, çil carî kerkir,
Min nazik bijart şidyayî hûna,
Min dî cî nagre, bo diştên dinyayî
Dil şikandin, dil hêlandin.

Bi girnijin nêrîme, yê rû tal dinêrî min
Nêrina duyande evji girnijî.
Heyranê qenciya hember xirabiyême.
Çi ji min;... moreCahit Aybar

HOVÎBÛN


Çî ji te hat ey insan,
Pêlekan pêlekan hovî dibî.
Ravestgeha davîya ve çûnêde
Ma te xêr dî ey adem.

Ravestan û nêrina te nişana xêrê nine.
Qey tu bûyî xewgerokê dibeze çalên kurtarî,
Na ciniqî û şarna bî qey?
Xwe xwe na pirsî qey?

Rûyê asîman bike neynîk,
Rûyê dinê binêre ,
Dê rûyê xwe bibînî insan
Bedeve ? kirête ? rûyê xwe... moreCahit Aybar

HINGÎ BÊDENG


Bi zilmê haveyn bûye sazumana dinyaya nû,
Nû nine pismamê zilmên berê.
Çî dî, zilmê pêheltir alema mirova dirokêda.
Ne rabû, na rabe jî çi car,
Hingî hebin zalim û hingî bê deng bin mezlûm.

Cahit Aybar Çirî- 2002Cahit Aybar

BABÛNA BAYÊ AZADÎYÊDA


Destên te ne êşin
Te firotibim firotim,
Disa jî destên te ne êşin

Deynê te yê xirabîyê dê bidem
Bi qencîyê.
Fama te xirabî hilberandin be,
Fama minda qenci tên hilberandin.
Kîn û nifretan tu bifroşi jî ,
Min ev rêkirne mirinê.
Ser carekdin ne zivirînê.

Min bexşandin nivisî enya xwe,
Ne carekê hemû cara,
Min bîrkir... moreCahit Aybar

XEM


İro xemên min bê hed û hisab,
Wilo damayî, wilo westîyayîme.

Demaraşah mêjîyêmin dide zorê.
Dilêmin jandide, çavê min asminê.
Asmîna min ya iro kûrahîya asîmana.
Sirên min, evînên min, keserên min,
Veşartîyîne reşkqutîya mêjyê minde.
Nêw wilo xem, wilo keserande,
Wilo damayî,wilo westiyayîme.

Çavên min dostekê digerin
Kerîyek... moreCahit Aybar

DİSA YAR


Xwa tê nagehî zimanê kedera min, da bibî şirîk yar,
Heger bi zanî bixwîni dilê min,
Veke sîngê min, kerke dilê min yar.
Dê bibînî min sevdayê xwe nivîsîye demarên xwe.
Hinga belkû têbigehî, belkû jî bigiryê.

Dinêrî xêzê rûyê min, xem nebe yar.
Asmîna gilêlankên çavên minda bibîne,
Hinga dê bizanî, belkû jî bikenî.
Dinêrî hejarîya min, dil... moreCahit Aybar

HİNEK NESAXÎ


Bexalet û hesudîyê,
Em çî qasî başra hêlan,
Nezanîn û qidetîyê,
Em çîqas çavtarî hêlan.

Evne derdên gelek giran,
Bikevne nav kîj ciwakan,
Tifaqa lêk belav diken
Nayên ser xwe dirêj zeman.

Mirov çî bo xwe bixwaze,
Dive bo her kesê bixwaze,
Herkesek jî wek miroye,
Hesudî ne camêrîye.

Nesaxîyên qirêj û gemar,
Cem... moreCahit Aybar

GULNIXWUNK


Kê nasdike gulnixwunkê,
Di xemile vekî bûkê ,
Nizane bajar û sûkê,

Nav gûlada gûlek cuda,
Her gav serê wê liberda,
Xemên wê her dilê wê da,

Zanim bê dost û hevale
Çol û çiya bê pergale
Bê xwedan û bê eyale.

Ha gulnixunk, ha gula sor,
Serê xwe bilindke bi dor.
Çend zalime nezanê kor.

Va gulên can di qirtînin,
Hêj... moreCahit Aybar

KEJA GÛLÎSOR


Gûlyên te sor,
Zilfên te şor,
Enî bi por,
Lêvên belor,
Gerden bi mor,
Çav kire kor,
Dil min hejend.

Çavên belek,
Biskên xelek,
Pir şox û şeng,
Peyt û çeleng,
Awaz û deng,
Dil kire keng
Dil min zeland.

Bejna delal,
Havrî xezal,
Şox û şepal,
Singê mertal,
Çî rewş û hal,
Bûm ker û... more


Sayfalar

Helbest

Helbestvanê Kurd Husên M. Hebeş (Hussein Habasch) îro roja 25ê vê mihê (November) beşdarî Festîvaleke navnetewaî ya helbestê li Mexiko city dibe.

Jiyan û Bîranîn

Nûbar
Wezîrê Nadirî

1935
Neşra hukumata Êrmenistanê Rewan- 1935
Tîpguhêzî ji Edo Makuyî
6/7/2011 15/4/1390