Cahit Aybar

RÊVÎNG


Hê rêvîngo dê kîve çî
Hizir dikem xelet diçî,
Çimkî, hedçî hed rawestî,
Rê nezanan yê bo te gotî.

Raweste neçe da bigehme te
Da rêya rast bêjim bote.
Eve xizîneye bo te,
Ev rê Qûr’an û hikmete.

Vane bi hilkole bizan
Mela re neke hûsnizan.
Nebe çavlêker çi caran,
Bixwîne bizane rastiyan,
/1987Cahit Aybar

MIROVÎ


Ka mêranî, ka mirovî,
Te dixapînin şêx û sofî,
Ka heq hiquq, ka edalet?
Bûye serşorî şarmendî.

Ka dostê rast, ka bawerî
Her eleqe reş û tarî.
Ka dilsojî, ka harîkar,
Bira bira bûye dijwar.

Ka qencî lê ka qencîker,
Ji vane nemaye eser.
Ka soz! an jî ka xwedan soz?
Hemû soz bi yêk du aloz…
/2001Cahit Aybar

XWE NASKIRIN


Bo çî insan xwe nasnaket,
Para bêhtir xirab diket,
Xirab kirin sanahiye,
Ma xirabiyê çi pêve têt.

Xirabî çêkirin hinir,
Edep nîne kerb û sinir,
Kerba dilê xwe bavêjî
Hinga egîdek paqijî,

Hemû gava çêkirker be,
Hemû cara qencîker be,
Bila ev xirabî tebe,
Çi cara tu xusar nabî.
/2005

Cahît AYBARCahit Aybar

SÎX Û GUL


Ey sîxên pêşiya gulan,
Rastî hûn pir kêmasîne,
Mirovên baş wek gulanin,
Yên xirab jî wekî sîxan.

Xweziya wî yê bibîte gul,
Bidete çar û nikarê xwe,
Hem bêhnek xweş,
Hem jî aqil.

Mirovanî fesil fesil,
Pêşve biçe, belav bibe.
Heya ku rabe, xirabî,
Heya ku sîx bibine gul,
Hemû doran sinsil sinsil,
Bo vê çendê bine... moreCahit Aybar

NEYNIKA TARÎ


Ey neynîka tarî û xul,
Tu bo min kal nîşa didey,
Ser û rêdîn sipî bûn jî
Zû zûye kal nabîtin dil.

Xema mezlûma sipî bûm,
Ciwanî rû min bûn kirûşk,
Her nexweşiya bi ramanim,
Çi car, xweşiya ne bê hêvî bûm,

Hindî rojên teng û tarî,
Hind jî rojên, geş dê hebin,
Bila kes bê hêvî nebe,
Dê rojekê xilasbin ax û zarî.
/2000Cahit Aybar

ÇÊDİBE ÇÊDİBE


Nêzîkê sî sal berî niha gondek derdorê me davetek çêdibe.Dema bûk-ziva mehr(nikah) bikin.melê gundî dibê de du şahida bînîn.
Merivekî me heye cend pirtukên vî yên dînî hene pê mijuldibe û dixwîne.pir caran gel melaya dikeve mucadela.dibên bila yêk ev be.yêkî din jî peydadikin.
Di civîne mezelekê mehrê bikin.
Mele dibêje ziva ka bêje şertên islamê çendin.dibê sisênê.mele dibê... moreCahit Aybar

XWEZÎ


Xwezî xwezî, hizar xwezî,
Çi car neba hewar gazî,

Bo her kesê, bi her dema,
Şadî û kêf û kêfxweşî,

Ne qêrîn ne awazên jar,
Ne nexweşî, ne kudûret, nejî neyar.
/2002Cahit Aybar

HINEK ŞEX Û MELA


Dijminê dîn şêx û mela.
Serê dîni bûyne bela.
Tinê’d zanin bang û sela.
Nava islam kirin vala.

Qatilêt dîn, şêx û sofî.
Kirne pûtek zexim, kofî.
Xûrefan re bûn, mûdafî.
Lêdbînin vî gelê safî.

Mûrîd evde, şêx bûye pût.
Şêxan mûrîd, hêlane rût.
Bo şêxan direwîn qinût.
Ser mûrîdan ferzkir, sikût.

Mela qise, seyîd çîrok,... moreCahit Aybar

KÊF KA?


Kêfxweş nabim çi caran ez,
Hindî mezlûm hebin dinê,
Çi car mezlûm xilas nabin,
Hindî zalim hebin dinê,
Çi car zalim xilas nabin,
Hindî kolêt bê deng hebin.
/2004Cahit Aybar

MAMOSTA Û FEQ ELÎ


Nixtex:Min xast ez vê çirokê bi şiva Cilemêrgê(hekkarî) binivîsim.heger baş ne yê famkirin kerema xwe daxazbiken ezi bi kurdiya fermî carekdin biniwisim.silav û rêz bo hemu xandeana.

Feq elî sala yazdê bu, medresê dxwand.Rojêkê çû hemamê.Hemama xwe kir,cilibergê xwe berkir.Gotê hemamçî hêqê hemama mi çigirt.hememçî gotê du dinar.Desthawêtê dirafê hemamçî bidetê pêhesîya ku diraf... more


Sayfalar

Lêkolîn

Dibêjin mirovek gelek dewlemend hebû.Gundîyên wî û derdoranên wî pir qedrê wî digirtin û rast û xelet çî gotiba digotnê erê velleh raste.

Pêkenî

Nêzîkê sî sal berî niha gondek derdorê me davetek çêdibe.Dema bûk-ziva mehr(nikah) bikin.melê gundî dibê de du şahida bînîn.

Nivîsar